There was an error in this gadget

Sunday, 1 April 2012

Ringkasan bab 9: Kaedah Penyelesaian Masalah

Manusia sebagai hamba Allah menghadapi masalah dalam pelbagai bentuk & rupa yang memerlukan penyelesaian. Masalah dapat diselesaikan dengan pelbagai cara seperti menggunakan cara fikiran logik, ada yang memerlukan penyelesaian secara agama dan juga secara perasaan serta kreatif.

 • Sifat penyelesaian masalah terbahagi kepada 3 iaitu:
  • Motivasi yang kuat
  • Trait yang positif
  • Jati diri 
  • Membina kemahiran
 • Terdapat beberapa kategori masalah iaitu:
  • Misteri
  • Tugasan
  • Kesukaran
  • Peluang
  • Tidak pasti
  • Dilema
 • Model penyelesaian masalah secara saintifik & logik terbahagi kepada 7 langkah iaitu:
  • Langkah 1: Mendefinisikan masalah
  • Langkah 2: Mengkelaskan masalah
  • Langkah 3: Tentukan objektif
  • Langkah 4: Tentukan ukuran kejayaan
  • Langkah 5: Kutipan data
  • Langkah 6: Membuat keputusan
  • Langkah 7: Melaksanakan keputusan yang diambil
 • Penyelesaian secara saintifik pula seperti:
  • Mengadakan hipotesis
  • Mengumpul maklumat
  • Membuat kesimpulan
  • Penyelesaian secara kreatif
 • Selain itu, penyelesaian masalah juga boleh dibuat melalui perasaan,secara pendekatan Islam,pendekatan hukum dan pendekatan sufi.